Kanvica sa nedokončí a stále varí, čo mám robiť?

"V mnohých prípadoch nebol veko kanvice správne zatvorené. Ak nechá uniknúť teplo, kanvica bude stále vrieť. Ak sa tým problém nevyrieši, obráťte sa na výrobcu alebo mechanika."

Bolo to užitočné (265)