Keď používam skrutkovač, stále odstraňujem hlavu skrutky. Prečo?

"Väčšina skrutkovačov sa dá nastaviť tak, aby skrutkovali tvrdšie alebo mäkšie. Ak je hlavica stále odizolovaná, skrutkovač by mal byť pravdepodobne nastavený na iné nastavenie. Ak ide o bezdrôtové zariadenie, vždy sa ubezpečte, že je batéria nabitá, aby ste dosiahli optimálny výsledok."

Bolo to užitočné (47)