Musím pri používaní brúsky nosiť ochranu očí?

"Áno. Počas brúsenia môžu malé častice vyletieť. Keď zasiahnu oko, môžu spôsobiť trvalé poškodenie očí. Preto je vždy potrebné nosiť ochranu očí."

Bolo to užitočné (19)