Musím pri používaní brúsky nosiť ochranu sluchu?

"Áno, mal by si. Aj keď sa množstvo hluku produkovaného brúskou môže u rôznych značiek a modelov líšiť, dlhodobé vystavenie hlasnému hluku môže spôsobiť trvalé poškodenie sluchu. Preto je dobré nosiť ochranu sluchu."

Bolo to užitočné (15)