Prečo musím pred pridaním prísad vybrať tácku?

"To zabráni tomu, aby ingrediencie spadli na vykurovací článok. Môžu horieť a spôsobiť dym."

Bolo to užitočné (542)

Rabinder Bery 11-02-2024
SD-YR2540
Nastavil som pekáreň na menu 7 a musím ísť von a nevrátim sa pred časom ukončenia. Dokážete sa zastaviť v priebehu cyklu.

odpovedať | Bolo to užitočné (0)(Preložené Googlom)