Návod Speedlink SL-8691-SBK-01 Mikrofón

Potrebujete návod na Speedlink SL-8691-SBK-01 Mikrofón? Ďalej si môžete zdarma pozrieť a stiahnuť návod vo formáte PDF. K dispozícii sú tiež často kladené otázky, hodnotenie výrobku a spätná väzba od používateľov, vďaka ktorým môžete svoj výrobok optimálne používať. Ak toto nie je návod, ktorý ste hľadali, dajte nám o tom vedieť.

Je váš výrobok pokazený a nepodarilo sa vám problém odstrániť pomocou pokynov v návode? Prejdite na portál Repair Café, kde nájdete bezplatné servisné služby.

Návod

Loading…

©2011 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK
®
, the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK swoosh are
registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. All other trademarks are the property of their respective owners.
Jöllenbeck shall not be made liable for any errors that may appear in this manual. Information contained herein
is subject to change without prior notice. JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
Quick install Guide
sPes cliP-On MicROPHOne
Technical support
A support form is available on our website: www.speedlink.com.
Alternatively you can e-mail our technical support team directly: [email protected]
VeRs. 1.0
sl-8691-sBk-01
FI
Määräysten mukainen käyttö
Tämä tuote soveltuu vain tietokoneeseen
liitettäväksi mikrofoniksi. Jöllenbeck GmbH
ei ota minkäänlaista vastuuta henkilöiden
tai eläinten loukkaantumisista tai
esinevahingoista, jotka johtuvat tuotteen
huolimattomasta, asiattomasta,
virheellisestä tai valmistajan ohjeiden
vastaisesta, käyttötarkoituksesta
poikkeavasta käytöstä.
Vaatimustenmukaisuutta koskeva ohje
Voimakkaat staattiset, sähköiset tai
korkeataajuuksiset kentät (radiolaitteistot,
matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset)
voivat vaikuttaa laitteen (laitteiden)
toimintaan. Laite on silloin yritettävä siirtää
kauemmas häiriön aiheuttavista laitteista.
Tekninen tuki
Yrityksemme internetsivulla
www.speedlink.com on tukilomake.
Tekniselle tuelle voi lähettää
vaihtoehtoisesti myös sähköpostia:
HU
Rendeltetésszerű használat
A termék csak számítógépre csatla-
koztatva alkalmas mikrofonként. A
Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget
személyekben, állatokban vagy tárgyakban
keletkezett kárért, ha az gyelmetlen,
szakszerűtlen, hibás, vagy nem a gyártó
által megadott célnak megfelelő
használatból eredt.
Megfelelőségre vonatkozó tudnivalók
Erős statikus, elektromos vagy
nagyfrekvenciájú mezők
(rádióberendezések, mobiltelefonok,
vezetékmentes telefonok, mikrohullámú
sütők, kisülések) hatására a készülék (a
készülékek) működési zavara léphet fel.
Ebben az esetben próbálja meg növelni a
távolságot a zavaró készülékekhez.
Műszaki támogatás
A www.speedlink.com honlapon található
támogatási formanyomtatványunk. Másik
lehetőség még, hogy a Támogatásnak
közvetlenül e-mailt is küldhet:
CZ
Použití podle předpisů
Tento produkt je vhodný pouze jako
mikrofon pro zapojení do počítače. Firma
Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení za
poškození výrobku nebo zranění osob a
zvířat, vzniklé v důsledku nedbalého,
neodborného, nesprávného použití
výrobku, nebo v důsledku použití výrobku k
jiným účelům, než byly uvedeny výrobcem.
Upozornění ke konformitě
Za působení silných statických,
elektrických, nebo vysokofrekvenčních
polí (rádiová zařízení, mobilní telefony,
mikrovlnné výboje) může dojít k omezení
funkčnosti přístroje (přístrojů).V takovém
případě se pokuste zvětšit distanci k
rušivým přístrojům.
Technický support
Na našich webových stránkách www.
speedlink.com jsme pro Vás připravili
suportový formulář. Jako alternativu
můžete supportu napsat přímo email na
NO
Forskriftsmessig bruk
Dette produktet er kun ment som mikrofon
for tilkobling til en datamaskin. Jöllenbeck
GmbH ta intet ansvar for produktet
eller for personskader, skader på dyr
eller materielle skader, som skyldes ikke
forskriftsmessig eller feil bruk, eller bruk
av produktet utover det som er angitt fra
produsenten.
Samsvarsanvisning
Ved påvirkning av sterke statiske,
elektriske eller høyfrekvente felt
(radioanlegg, mobiltelefoner,
mikrobølge-utladninger) kan det
forekomme funksjonsfeil på
apparatet/apparatene. Forsøk i så fall å
øke avstanden til forstyrrende utstyr.
Teknisk Support
På vår webside www.speedlink.com
nner du et supportskjema. Alternativt
kan du sende en e-mail direkte: support@
speedlink.com
Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως
μικρόφωνο για τη σύνδεση σε έναν
υπολογιστή. Η Jöllenbeck GmbH δεν
αναλαμβάνει καμία ευθύνη για βλάβες
σε άτομα, ζώα ή αντικείμενα λόγω
απρόσεκτης, ακατάλληλης, εσφαλμένης
χρήσης ή χρήσης του προϊόντος για
διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον
κατασκευαστή, σκοπό.
Υπόδειξη συμμόρφωσης
Υπό την επίδραση δυνατών στατικών,
ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων υψηλής
συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις,
κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών
μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν επιδράσεις
στη λειτουργία της συσκευής (των
συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση
δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση
προς τις συσκευές που δημιουργούν
παρεμβολή.
Τεχνική υποστήριξη
Στην ιστοσελίδα μας www.speedlink.com
έχουμε ετοιμάσει ένα έντυπο υποστήριξης.
Εναλλακτικά μπορείτε να στείλετε ένα
E-mail στο τμήμα υποστήριξης:
GR
1. Koble pluggen på kabelen til mikrofoningangen (rosa) på
datamaskinen.
2. Forsikre deg om at mikrofonen er stilt inn korrekt i
operativsystemet samt i den anvendte programvaren for
opptak, og at opptaksnivået er stilt inn korrekt.
NO
1. Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου στην είσοδο μικροφώνου
(ροζ) του υπολογιστή σας.
2. Εξασφαλίζετε ότι το μικρόφωνο έχει επιλεγεί στο λειτουργικό
σύστημα καθώς και στο χρησιμοποιούμενο λογισμικό ως
συσκευή λήψης και ότι η στάθμη λήψης έχει ρυθμιστεί
σωστά.
GR
1. Liitä johdon jakkipistoke tietokoneesi mikrofonituloon
(roosa).
2. Varmista, että mikrofoni on valittu käyttöjärjestelmässä
ja käytetyssä ohjelmistossa tallennuslaitteeksi ja että
tallennustaso on säädetty oikein.
FI
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Ten produkt jest przeznaczony tylko do
podłączenia do komputera jako mikrofon.
Jöllenbeck GmbH nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za obrażenia u
ludzi, zwierząt lub szkody materialne na
skutek nieuważnego, nieprawidłowego,
niewłaściwego lub niezgodnego z
określonym przez producenta użytkowania
produktu.
Informacja o zgodności
Silne pola elektrostatyczne, elektryczne
lub elektromagnetyczne o wysokiej
częstotliwości (urządzenia radiowe,
telefony komórkowe, rozładowania
elektryczne w kuchenkach mikrofalowych)
mogą być przyczyną zakłóceń w działaniu
urządzenia (urządzeń). W takim wypadku
należy zachować większą odległość od
źródeł zakłóceń.
Pomoc techniczna
Na naszej stronie internetowej pod
adresem: www.speedlink.com znajduje
się odpowiedni formularz zgłoszeniowy.
Alternatywnie można również wysłać do
nas wiadomość pocztą elektroniczną na
PL
CZ
1. Zapojte západkový konektor kabelu do vstupu mikrofonu
(růžový) na Vašem počítači.
2. Ujistěte se, zda je mikrofon zvolen v operačním systému
a v použitém softvéru jako záznamové zařízení, a zda je
správně nastavená hladina snímání zvuku.
PL
1. Podłącz wtyk mini jack 3,5mm do wejścia mikrofonowego
komputera (różowe).
2. Upewnij się, że mikrofon jest rozpoznany w systemie
operacyjnym i w innym stosowanym oprogramowaniu jako
urządzenie do nagrywania oraz że poziom nagrywania jest
poprawnie ustawiony.
HU
1. Csatlakoztassa a kábel jack dugóját számítógépe mikrofon
bemenetére (rózsaszín).
2. Győződjön meg arról, hogy a mikrofon az operációs
rendszerben, valamint a felhasznált szoftverben felvevő
készülékként legyen kiválasztva és hogy a felvételi szint
megfelelően legyen beállítva.
SE
1. Koppla kabelns teleplugg till datorns mikrofoningång (rosa).
2. Försäkra dig om att mikrofonen valts som
inspelningsapparat i operativsystemet samt i den
programvara som används och att inspelningsljudet är rätt
inställt.
DK
1. Sæt kablets jackstik ind i computerens mikrofonindgang
(lyserød).
2. Sørg venligst for, at mikrofonen blev udvalgt som
optagelsesenhed i operativsystemet og i softwaren og at
niveauet til optagelsen er indstillet korrekt.
2
Rose
Rose
Stiahnuť návod v slovenčine (PDF, 2.34 MB)
(Myslite ekologicky a návod si vytlačte, len ak je to naozaj potrebné)

Loading…

Hodnotenie

Dajte nám vedieť svoj názor na Speedlink SL-8691-SBK-01 Mikrofón a ohodnoťte výrobok. Chcete sa podeliť o svoje skúsenosti s týmto výrobkom alebo sa niečo spýtať? Napíšte komentár v spodnej časti stránky.
Ste spokojní s Speedlink SL-8691-SBK-01 Mikrofón?
Áno Žiadny
Ohodnoťte výrobok ako prvý
0 hlasy

Viac o tomto návode

Chápeme, že je pekné mať k svojmu Speedlink SL-8691-SBK-01 Mikrofón papierovú príručku. Návod si môžete kedykoľvek stiahnuť z našej webovej stránky a vytlačiť si ho sami. Ak chcete mať originálnu príručku, odporúčame vám kontaktovať Speedlink. Mohli by byť schopní poskytnúť originálny návod. Hľadáte príručku k svojmu Speedlink SL-8691-SBK-01 Mikrofón v inom jazyku? Vyberte si preferovaný jazyk na našej domovskej stránke a vyhľadajte číslo modelu, aby ste zistili, či ho máme k dispozícii.

Technické údaje

Značka Speedlink
Model SL-8691-SBK-01
Kategória Mikrofóny
Typ súboru PDF
Veľkosť súboru 2.34 MB

Všetky príručky pre Speedlink Mikrofóny
Ďalšie príručky od Mikrofóny

Zapojte sa do diskusie o tomto výrobku

Tu sa môžete podeliť o to, čo si myslíte o Speedlink SL-8691-SBK-01 Mikrofón. Ak máte otázku, najprv si pozorne prečítajte návod. Vyžiadanie manuálu je možné vykonať pomocou nášho kontaktného formulára.

Návod Speedlink SL-8691-SBK-01 Mikrofón

Súvisiace produkty

Súvisiace kategórie